Svět financí - www.povertylife.com

penize

Mladší generace jsou méně netrpěliví než starší

Nedávno publikovaná studie ukázala, že s rostoucím věkem dochází ke zvýšení netrpělivosti jedinců. Zatímco u jedinců do 29 let byl výskyt netrpělivých jedinců mezi 7 % až 29 %, u jedinců nad 60 let byl výskyt 22 % až 53 %.

Read More

Nový portál k ohrožení chudobou

Dne 18. února 2019 byl spuštěn nový portál o chudobě a rizicích, které s chudobou souvisí. Portál www.povertylife.com je propojen s výzkumným projektem: "Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby - případová studie", který je financován VŠE.

Read More