Články o chudobě - www.povertylife.com

Minimální mzda zvyšuje chudobu v ČR

Minimální mzda zvyšuje chudobu v ČR

Rychlý růst minimální mzdy má vedlejší efekty, se kterými vláda nepočítala. Minimální mzda překročila hranici příjmové chudoby a díky tomu dochází k nárůstu rizika vzniku chudoby u penzistů a ostatních nepracujících osob.

Read More

Nový portál k ohrožení chudobou

Dne 18. února 2019 byl spuštěn nový portál o chudobě a rizicích, které s chudobou souvisí. Portál www.povertylife.com je propojen s výzkumným projektem: "Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby - případová studie", který je financován VŠE.

Read More