Články o chudobě - Česká republika

Analýza trhu práce po sektorech a krajích v České republice

Příspěvek se zabývá strukturální zaměstnaností v krajích a odvětvích. Jeho cílem je poukázat na nejhorší situaci v oblasti získávání nových pracovníků v krajích či odvětví. Pro hodnocení situace autoři využívají tří parametrů: velikost odvětví v kraji (s), podíl volných míst na celkové poptávce po práci (k) a počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo (l). Nejhorší situace se získáváním pracovníků je v Pardubickém kraji. Dále ve všech krajích kromě Prahy jsou problémy s obsazováním míst ve zpracovatelském průmyslu. Tyto závěry sice nejsou překvapující, nic méně autoři zjistili i další zajímavosti srovnáním odvětví a krajů, např. potvrdili složitou situaci v Ústeckém kraji s nalezením pracovníků ve zdravotnictví nebo v Libereckém kraji s problémy najít speciální profese pro gastronomii nebo vědecké a technické činnosti. Příspěvek není zcela vyčerpávající z důvodu omezeného rozsahu příspěvku.

Plný text v angličtině

Read More