Svět financí - věkové skupiny

penize

Mladší generace jsou méně netrpěliví než starší

Nedávno publikovaná studie ukázala, že s rostoucím věkem dochází ke zvýšení netrpělivosti jedinců. Zatímco u jedinců do 29 let byl výskyt netrpělivých jedinců mezi 7 % až 29 %, u jedinců nad 60 let byl výskyt 22 % až 53 %.

Read More