Minimální mzda zvyšuje chudobu v ČR

Dokud byla výše minimální mzdy pod hranicí příjmové chudoby, neprojevovaly se její vedlejší efekty ve zvyšování osob ohrožených chudobou. V současnosti je situace opačná. Minimální mzda (zejména vyjádřené v čisté mzdě) se velmi rychle přibližuje hranici chudoby, která byla v roce 2018 ve výši 11 963 Kč (minimální čistá mzda: 10 468 Kč). V roce 2019 vzrostla min. mzda v čistém vyjádření na 11.266 Kč.

K růstu hranice příjmové chudoby tedy nejvíce přispívá kromě růstu nominálních mezd v ekonomice zejména růst minimální mzdy. Tyto vedlejší efekty bude minimální mzda představovat zejména tehdy, kdy její výše (v čistém vyjádření) překročí hranici příjmové chudoby.

Průměrné tempo růstu mezd v roce 2018 bylo 6,9 %, přičemž minimální mzda rostla o 9,4 %. Výrazně vyšší růst minimální mzdy zvyšuje statistiky odvozenou hranici příjmové chudoby (60 % ekvivalizovaného disponibilního příjmu). Navyšování této hranice pak přináší nárůst počtu penzistů pod hranicí chudoby.

Nárůst osob pod hranicí chudoby se následně promítá do usilovného zvyšování starobních důchodů nad rámec zákonné valorizace, což dramaticky dopadá na hospodaření důchodového účtu, který v roce 2019 bude dle předběžných odhadů po dvou letech opět deficitní (viz statistiky Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění 2019 – MFČR).

Díky výše popsanému mechanizmu došlo k nárůstu osob, které jsou v současnosti pod hranicí chudoby. V roce 2017 se jednalo přibližně o 947 000 osob. V roce 2018 došlo k navýšení na téměř 1 mil osob (996 tis. osob). Hranice příjmové chudoby vzrostla o 6,9 % a její nárůst koreluje s růstem průměrné mzdy za rok 2018. Jak prognózoval v únoru 2019 Jiří Rotschedl na portálu www.povertylife.com, který se zabývá výzkumem příčin vzniku chudoby, za rok 2018 bylo očekáváno zhoršení chudoby v ČR a vzhledem k rostoucím mzdám v roce 2019 patrně dojde i v tomto roce k dalšímu prohloubení chudoby, zejména u osob s nízkými příjmy, kteří stojí těsně před vratkou hranicí chudoby a dále celá řada penzistů, kteří mají taktéž své penze těsně nad úrovní současných 11.963 Kč.

Portál www.povertylife.com předpovídá, že v roce 2019 bude hranice příjmové chudoby ve výši přibližně 12.700 Kč, což způsobí výrazný nárůst osob ve starobním důchodu pod hranicí chudoby a nadále bude pokračovat tlak MPSV na rychlejší růst penzí a jejich valorizace, nad rámec zákonné valorizace.

Jiří Rotschedl, který je autorem portálu www.povertylife.com a řešitel výzkumného projektu na Vysoké škole ekonomické v Praze upozorňuje: „Čas na reformu penzí byl nejpozději do roku 2005-2006, kde mělo dojít k razantním změnám systému, a k tomu nedošlo. Rychlý nárůst mezd v komerčním a koneckonců i veřejném sektoru společně s extrémně nízkou nezaměstnaností vede k akceleraci mezd, na což politická reprezentace reaguje nadlimitní valorizací penzí a udržení co nevyššího podílu průměrné penze na průměrné mzdě v ekonomice. Neuvědomují si však, že vhodná doba pro reformu byla před 15 lety. Poměr důchodů vůči mzdám ve výši 40 % již nebude možné v následujících letech udržet a bude logicky klesat. Odhaduji, že pokud nedojde urychleně k razantní důchodové reformě, dojde ke snížení podílu k 30 % (v horizontu 15 – 20 let) a nebo bude stát nucen financovat přibližně 100 – 130 miliardové schodky na důchodovém účtu, což se projeví v omezení investic v ekonomice, nebude na platy učitelů, hasičů, policistů apod. Hranice příjmové chudoby je dnes na úrovni přibližně 36 % průměrné mzdy a pokud by poměr průměrné penze vůči průměrné mzdě klesl pod tuto hranici, bude více než polovina penzistů dle statistiky pod hranicí chudoby.

Je potřeba podotknout, že v roce 2018 klesl počet osob, které jsou materiálově deprivovaní. V roce 2017 bylo těchto osob 1,014 milionu, v roce 2018 už jen 807 tisíc. Materiálně deprivovaných osob tedy kleslo z 9,8 % na 7,8 %. Tento výsledem je odrazem rostoucí životní úrovně, zejména nejnižší socioekonomické vrstvy, která si často nemohla dovolit celou řadu statků dlouhodobé spotřeby, zejména neočekávaný výdaj nebo týdenní dovolenou.

Posted by Jiří Rotschedl

Jiří Rotschedl

Zajímám se o kuriozity či zajímavosti dnešního světa a pokouším se zjistit příčiny jejich vzniku a nebo je jen tak poznat do hloubky nebo pochopit. Od roku 2011 působím externě na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde vyučuji ekonomii, mikroekonomii a vedu bakalářské práce.

0 Comments

Leave a Comment

Type your name.
Email required.
Comment required.