Míra příjmové chudoby v ČR zůstává nejnižší v Evropě

Míra příjmové chudoby se stanovuje na několika hladinách, a to 40 %, 50 %, 60 % a 70 % průměrných čistých příjmů domácností na osobu. Nejčastější míra chudoby se uvádí na hranici 60 % čistých měsíčních či ročních příjmech na jednoho člena domácnosti. Česká republika si udržuje pozici země s nejnižší mírou chudoby v Evropě na této hranici. Její výše byla v roce 2017 9,1 %.

Toto číslo nám říká, že 9,1 % obyvatel v ČR má nižší čistý příjem, než je 60 % průměrného příjmu na jednoho člena domácnosti a představuje to přibližně 950 tis. osob. V roce 2017 byla hranice příjmové chudoby ve výši 11 195 Kč měsíčně na jednu osobu v domácnosti.

Příjmovou chudobu můžeme rozdělit podle zmíněných hladin a pak lze zjistit, že 2,5% obyvatel žije s příjmem nižším než 7 463 Kč/měsíc, dalších 2,5 % obyvatel žije s čistým příjmem mezi 7 463 Kč/měsíc a 9 329 Kč/měsíc, následně 4,6 % obyvatel žije s čistým příjmem 9 329 – 11 195 Kč/měsíčně a v neposlední řadě celých 7,8 % obyvatel žije s čistým příjme mezi 11 195 – 13 060 Kč/měsíčně.

Tato koncepce výpočtu příjmové chudoby má několik nedostatků. Jedním z nich je proměnlivost průměrného čistého příjmu. Pokud dochází v ekonomice k růstu příjmů u vyšších a středně vyšších vrstev obyvatelstva, aniž by docházelo k růstu čistých příjmů u nejnižších vrstev obyvatelstva, dojde k umělém navýšení hranice pro příjmovou chudobu a díky tomu se zvýší míra chudoby, aniž by se jakkoliv změnili životní podmínky dotčené vrstvy.

Další vliv na změnu hranice příjmové chudoby má i minimální mzda. Uveďme si příklad na domácnosti jednotlivce, která je zastoupena v ekonomice podílem přibližně 30 %.

V roce 2017 je hranice pro příjmovou chudobu (60 %) ve výši 11 195 Kč. Pokud by tato hranice zůstala stejná i v roce 2019 (což není reálné díky enormnímu růstu mezd v ekonomice za rok 2018) a minimální mzda se zvýšila z 12 200 Kč na 13 350 Kč (jak bylo prosazeno vládou), nastalo by následující:

  • Čistá mzda pracujícího jednotlivce v roce 2018, který pracuje za minimální mzdu je: 10.468 Kč, hranice pro příjmovou chudobu je: 11 195 Kč (tento jednotlivec tedy je považován za osobou ohroženou chudobou)
  • Čistá mzda pracujícího jednotlivce v roce 2019, který pracuje za minimální mzdu je: 11.266 Kč, hranice pro příjmovou chudobu je 11 195 Kč (tento jednotlivce je považován za osobou neohroženou chudobou).

Pokud čistá minimální mzda v ekonomice překročí hranici 60 % průměrných čistých příjmů v ekonomice, dochází k tomu, že pracující jednotlivci na plný úvazek nebudou patřit mezi osoby ohrožené chudobou a chudoba se bude dotýkat zejména nezaměstnaných jedinců.

Co můžeme očekávat ve vývoji chudoby v roce 2018, potažmo 2019? Rychlý růst mezd v ekonomice, růst minimální mzdy a velmi nízká nezaměstnanost způsobí nárůst čistých příjmů domácností. Celková míra chudoby ovšem nemusí klesnout. Naopak je dokonce možné, že vzroste, neboť dojde k posunu hranice 60 % průměrných čistých příjmů. V roce 2016 a 2017 hranice vzrostla o 4,6 % každý rok. V roce 2018 a 2019 můžeme očekávat růst ještě rychlejší. Můžeme předpokládat růst až 6-7 %, což by představovalo nárůst na 11 870 Kč až 11 980 Kč měsíčně. Při takovém zvýšení hranice chudoby je pravděpodobné, že pod hranicí chudoby se může vyskytnou přibližně 1 mil. jedinců, což představuje přibližně 9,4 % obyvatel.

Někteří odborníci na oblast chudoby upozorňují, že statistické šetření, z něhož pochází údaje v tomto článku nejsou zcela přesné, neboť v rámci tohoto šetření nejsou navštěvovány např. ubytovny, na nichž žijí lidé nejvíce ohrožení chudobou. Díky tomu je nutné k výše uvedeným výsledkům přistupovat s rezervou.

Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.

Dlouhodobě se zabývá behaviorálními aspekty rozhodování lidí a zkoumá fyziologické, psychologické či neurologické příčiny chování spotřebitelů a důsledky takového chování do různých oblastní života.

0 Comments

Leave a Comment

Type your name.
Email required.
Comment required.