Mladší generace jsou méně netrpěliví než starší

Výzkumu se účastnilo téměř 600 jedinců, kteří se účastnili experientu na ověření jejich netrpělivosti. Celkem se jednalo o čtyři úkoly. Respondent měl za úkol vybrat vždy ze dvou možností podle jeho preferencí:

  • Experiment 1: získat 100 Kč hned nebo si počkat na 110 Kč do zítra
  • Experiment 2: získat 100 Kč hned nebo si počkat na 110 Kč 1 měsíc
  • Experimetn 3: získat 100.000 Kč hned nebo si počkat na 110.000 Kč do zítra
  • Experiment 4: získat 100.000 Kč hned nebo si počkat na 110.000 Kč 1 měsíc

Zjišťování netrpělivosti je poměrně klíčová pro nákupní chování a další ekonomicko-hospodařskou problematiku, např. ochotu se zadlužovat nebo ochotu tvořit úspory.

Výzkum naznačuje, že netrpělivost, nebo-li v ekonomické terminologii "subjektivní diskontní sazba", která se dle našeho výzkumu odlišuje v různých věkových skupinách.

Pro experiment 1: jedinci ve věkové skupině 0-29 let mají 1,3x vyšší pravděpodobnost, že budou méně netrpělivý než jedinci ve věkové skupině 60+ let (RR=1,317; p=0,002). Nebo-li můžeme říci, že šance, že budou jedinci méně netrpělivý je u věkové skupiny 0-29 let 2,6 vyšší než u věkové skupiny nad 60 let (OR=2,617; p=0,002).

Pro experiment 2: nebyly nalezeny signifikantní rozdíly.

Pro experiment 3: jedinci ve věkové skupině 0-29 let mají 1,6x vyšší pravděpodobnost, že budou méně netrpělivý než jedinci ve věkové skupině 60+ let (RR=1,583; p=0,0006). Nebo-li můžeme říci, že šance, že budou jedinci méně netrpělivý je u věkové skupiny 0-29 let 3,8 vyšší než u věkové skupiny nad 60 let (OR=3,800; p=0,0006).

Pro experiment 4: jedinci ve věkové skupině 0-29 let mají 1,3x vyšší pravděpodobnost, že budou méně netrpělivý než jedinci ve věkové skupině 60+ let (RR=1,297; p=0,0005). Nebo-li můžeme říci, že šance, že budou jedinci méně netrpělivý je u věkové skupiny 0-29 let 2,7 vyšší než u věkové skupiny nad 60 let (OR=2,720; p=0,0005)

Celkově lze konstatovat (na analýze všech věkových skupin), že s rostoucím věkem roste netrpělivost (p=0,001). Za těchto okolností bychom měli pozorovat větší míru zadlužení u starších generací. S netrpělivostí je často spojeno vyšší zadlužení a méně úspor jedinců. Ochotu si půjčit peníze však mnohem více ovlivňují jiné faktory, než jen netrpělivost. Patří k nim např. očekávání budoucího vývoje.

Pokud jsme mladí (do věku 29 let) očekáváme, že po ukončení vzdělávacího procesu vzorstou naše příjmy. Z těchto důvodů nemáme obavy ze zadlužení. Naopak ve věku před důchodovým věkem očekáváme pokles příjmů (penze jsou u celé řady jedinců nižší, než byl jejich dosavadní příjem). Z tohoto důvodu generace nad 50 let se méně zadlužují a více spoří.

Z tohoto pohledu je nutné nezapomínat na "subjektivní směnný poměr", který ovlivňuje více faktorů než jen samotná netrpělivost (Potužák, 2016).

Prezentované výsledky jsou publikovány v rámci článků: Rotschedl et al., 2021 a Rotschedl, 2022.

Literatura

POTUŽÁK, P. (2016). Může být přirozená úroková míra nulová? Neoklasický přístup. Politická ekonomie, VŠE Praha. Vol. 64., No.01, 2016. pp. 83-108. DOI: 10.18267/j.polek.1056

ROTSCHEDL, J. et al. (2021). Study of Intertemporal Discounting According to Age Groups. International Journal of Economic Sciences, Vol. X(2), pp. 127-140. , DOI: 10.52950/ES.2021.10.2.008

ROTSCHEDL, J. (2022). Intertemporal Consumer Decision Making – Application to selected population groups. Prague, 2022. Doctoral Thesis. Prague University of Economics and Business.

0 Comments

Leave a Comment

Type your name.
Email required.
Comment required.