Nový portál k ohrožení chudobou

Nový portál sezaměřuje na zvýšení povědomí o rizicích vzniku chudoby u široké veřejnosti. Návštěvníci mohou využít čtyř dotazníků, které hodnotí rizika chudoby a jejich spokojenost.

Web www.povertylife.com se zaměřuje na čtyři základní oblasti:

  • příjmová chudoba
  • meteriální deprivace a deprivace v bydlení (dle starší metodiky)
  • finanční rizika a preference
  • spokojenost, důvěra a zdravotní stav

V těchto oblastech uživatelé dostanou zpětnou vazbu, zejména, do jaké míry hrozí respondentovi riziko příjmové chudoby a do jaké míry jsou ohrožení materiální deprivaci či deprivací v bydlení.

Data jsou v systému jsou anonymizované a jsou zabezpečeny šifrovácími certifikáty.

Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.

Dlouhodobě se zabývá behaviorálními aspekty rozhodování lidí a zkoumá fyziologické, psychologické či neurologické příčiny chování spotřebitelů a důsledky takového chování do různých oblastní života.

0 Comments

Leave a Comment

Type your name.
Email required.
Comment required.