Výzkumný tým

Výzkumný tým
Jiří Rotschedl

Jiří Rotschedl

Řešitel projektu

Dlouhodobě se zabývá behaviorálními aspekty rozhodování lidí a zkoumá fyziologické, psychologické či neurologické příčiny chování spotřebitelů a důsledky takového chování do různých oblastní života.