Výzkumný tým

Výzkumný tým
Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.

Dlouhodobě se zabývá behaviorálními aspekty rozhodování lidí a zkoumá fyziologické, psychologické či neurologické příčiny chování spotřebitelů a důsledky takového chování do různých oblastní života.